Opleidingen

Een opleiding met baangarantie

Door het tekort aan personeel in de inwinning van Geodata liggen hier veel baankansen. Om te zorgen dat het opleidingsaanbod aansluit bij de vraag vanuit de markt, zet Stichting GEO Innovatie zich in voor de ontwikkeling en uitvoering van vakgerichte opleidingen. Het feit dat SOS vakmanschap en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven het vak Landmeter als kansberoep hebben geïdentificeerd, onderstreept het belang van goede vakgerichte opleidingen.

 

Om te zorgen dat opleidingen aansluiten bij de vraag vanuit de markt, werkt Stichting GEO Innovatie nauw samen met verschillende instanties. Dit zijn voornamelijk opleiders, bedrijven die werken met GEO-informatie, brancheverenigingen en overheidsinstellingen. Op deze manier kunnen opleidingen ontwikkeld worden die perfect aansluiten bij de vraag en het huidige opleidingsaanbod. Daarnaast kan er door de samenwerking met overheidsinstellingen ook worden gekeken naar subsidiemogelijkheden en Social Return on Investment (SROI) trajecten.

 

 

Een opleiding die door Stichting GEO Innovatie is ontwikkeld is de Praktijkopleiding Landmeetassistent/GEO Inwin Operator.

Praktijkopleiding (assistent) Landmeter / GEO Inwin Operator

Om kennis te maken met het vakgebied en te anticiperen op het tekort aan inwin operators heeft Stichting GEO Innovatie de Praktijkopleiding Landmeetassistent/GEO Inwin Operator ontwikkeld. Dit is in samenwerking met bedrijven en opleiders uit de branche en Geobusiness Nederland gedaan.

 

Deze praktische opleiding vormt een mooie start in het domein van GEO-inwinning. De praktijkopleiding is ontwikkeld om mensen in een tijdsbestek van 6 maanden voldoende basis te geven om diverse landmetingen en maatvoeringen uit te voeren. Er wordt zowel aandacht besteed aan traditionele landmeetkundige technieken als aan nieuwe inwin technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwinning door middel van drone’s en mobile mapping.

 

Na afronding van de opleiding kun je direct aan de slag in het werkveld. De opleiding is daarnaast zo ontwikkeld dat instroom naar een MBO-4 opleiding mogelijk is, waarbij (mogelijk) vrijstellingen kunnen worden verkregen.

 

Wil je deelnemen aan deze praktijkopleiding of wil je meer informatie ontvangen?

Neem dan gerust contact met ons op! We gaan dan samen kijken naar de mogelijkheden.