Geo2Meet

Nieuw loopbaancarrièrebedrijf Geo2Meet vult gat in de markt

Geo2Meet richt zich samen met FERVENT op het her-, bij en omscholen in het sterk groeiende geo domein.

Het opleidingsbedrijf FERVENT bestaat nu tien jaar. In die tien jaar heeft FERVENT – dat onder leiding staat van directeur-eigenaar Sjoerd van der Wiel – tientallen medewerkers opgeleid en begeleid in de wereld van landmeting en geo, data & design. Docenten uit het werkveld en medewerkers van FERVENT, zorgen ervoor dat met inzicht en betrokkenheid gereageerd wordt op de groeiende behoefte in de markt. Zowel de studenten als de marktpartijen waarderen deze manier van werken die gericht is op binden en boeien.

Afgelopen jaar is door wettelijke verplichtingen zoals de omgevingswet en de verplicht te gebruiken basisregistraties (gebouwen, adressen, infrastructuur, ondergrond) veel vraag ontstaan naar Geo capaciteit. Ook de technische mogelijkheden van Geografische Informatie Systemen (GIS), 3D en de aandacht voor data science versterken die capaciteitsvraag. Landelijk staan honderden vacatures open. Om die reden heeft FERVENT loopbaancarrièrebedrijf Geo2Meet opgericht.

Geo2Meet is gespecialiseerd in MBO traineeships binnen het Geo domein. Dit domein is heel geschikt voor gamers die bijvoorbeeld Minecraft of Cities: Skylines spelen maar ook voor kaart en atlas liefhebbers. Ruimtelijk inzicht, visualisaties horen daarbij. Het traineeship is niet alleen voor jongeren, maar is ook heel geschikt voor zij- of nieuwe instromers en voor mensen van werk naar werk (her-, bij- of omscholing).

GEO2MEET

Van der Wiel: ,,De medewerkers van Geo2Meet komen in vaste dienst bij FERVENT en worden gedetacheerd bij een erkend leerbedrijf binnen het werkgebied van de geo-sector en dan hoofdzakelijk in het publieke domein”.

Geo2Meet biedt deze medewerkers goede arbeidsvoorwaarden waarbij investeringen in scholing, goede praktijkbegeleiding door ervaren specialisten en de hoge kwaliteit van dienstverlening de boventoon voeren. De zij- en nieuwe instromers, herintreders en mensen van werk naar werk worden bemiddeld naar de job die het best bij het individu past.

Van der Wiel: ,,Bedrijven kunnen kiezen om de personen die bij hen gedetacheerd worden na een jaar over te nemen. Anders blijven ze bij ons in dienst. We vinden de werk/privé-balans belangrijk, het is immers niet niets om in een nieuw domein te stappen en ook nog een leertraject te volgen, we hebben daarbij veel oog voor de persoonlijke situatie. Voor al onze werknemers is een persoonlijk budget beschikbaar. Waar wij als FERVENT voor staan is namelijk duurzaamheid, inzetbaarheid en vitaliteit.”

Geo2Meet, onderdeel van FERVENT, werkt voor de werving nauw samen met gemeenten, het UWV (Werkpleinen) en landelijk opererende re-integratie bureaus. ,,Het is een kansrijk beroep (zie ook de website www.kansrijkberoep.nl), waarbij met iedereen in de markt een uitstekende samenwerking is. Er zijn nu drie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met telkens een hoge opkomst. Het blijkt dat er een hoge mate van interesse is in de ‘nieuwe’ wereld.”

Eisen

Geo-informatie is een belangrijke bron van informatie. Soms wordt er letterlijk gebouwd op basis van deze informatie. Voor vergunningen, het verkennen van trace’s en het nemen van beslissingen is deze ruimtelijke informatie belangrijk. In het geo domein wordt gesproken over het zijn van ABC; actueel, betrouwbaar en compleet.  ,,Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers helemaal thuis zijn in dit domein en de belangrijke toepassingen die daar gebruikt worden beheersen” aldus van der Wiel.

Eerder ontwikkelde FERVENT twee praktijkopleidingen voor de geo-branche. Dat betreft de eenjarige opleiding Assistent landmeter / Geo Inwin Operator en de opleiding Medewerker Geo, Data en Design.

Wie één van beide opleidingen, waarvan het werkgebied landelijk is, afrondt krijgt hiervoor een branche-erkend certificaat met civiel effect.

Met het reguliere MBO is een samenwerking opgezet. Vier MBO’s hebben tezamen met het bedrijfsleven een nieuwe drie jaar durende MBO-4 opleiding: Vakexpert Geo, Data en Design ontwikkeld. Dit zijn het Zonecollege uit Zwolle, het Vista College uit Sittard, het ROC van Amsterdam en het Lentiz College uit Schiedam. Het trainee programma van Geo2Meet sluit hier naadloos op aan.

Niet alleen met die MBO’s worden contacten onderhouden ook met het werkveld via de Stichting GEO Innovatie, GeoBusiness Nederland en met de hogescholen in Nederland. ,,Dit met het oog op het creëren van de doorlopende leerlijn.”

Meer informatie en contact

Voor alle informatie over FERVENT zie de website www.fervent.nl. Daarnaast gaat Binnenkort gaat de website www.geo2meet.nl online, met daarop alle informatie over het loopbaancarrièrebedrijf en traineeships richting de geo-sector.

Rechtstreeks contact opnemen met Sjoerd van der Wiel kan via svdwiel@fervent.nl en/of via het telefoonnummer 0594-58 13 24.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.